Pravidla pro psaní diskuzí a komentařů

Tip pro přispívání

Pokud máte zájem přispívat do sekce diskuze, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo  zaregistrovat.
Založení diskuze: Novou diskuzi založíte kliknutím na příslušný obor a dále kliknutím na tlačítko „Nové téma“!
Pokud je v oboru více odvětví, do předmětu diskuze na začátek napište název odvětví, popř. specializaci, kterého se diskuze týká. Pomůže to tak ke snadnější orientaci v diskuzích.
Vzor názvu odvětví, specializace v předmětu diskuze, např.:"Stavebnictví, Stavby obytné: Název diskuze"
Jak na hlavní stránce Znaleckéhoportálu.cz, tak na hlavní stránce Diskuzí jsou zobrazovány nejnovější založené diskuze a komentáře.

Poslední diskuze

Znalecký posudek a daň z přijmů
Ekonomika
Chtěl bych se zeptat, řeším klienta, který daroval byt své vlastní dceři a ta ho následně bude prodávat.

Podle nyní platného zákona č. 586/1992...
napsal: Offline
10. reportáž o znalecké činnosti v oblasti oceňování nemovitých věcí s Ing. Petrem Ortem, Ph.D.
Znalectví - obecně
Zde můžete uvést své návrhy na otázky k 10. reportáži o znalecké činnosti v oblasti oceňování nemovitých věcí s Ing. Petrem Ortem, Ph.D., výkonným ředitelem...
napsal:Znaleckýportál.cz Offline

Znalectví - obecně
Přijímání návrhů otázek do 7. reportáže již skončilo.
napsal:Znaleckýportál.cz Offline

Znalectví - obecně
Dobrý den, pane inženýre,

reportáž s doc. Vémolou je uvedena zde: http://www.znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&am...
napsal:Znaleckýportál.cz Offline
11. reportáž o znalecké činnosti v oblasti oceňování podniků s prof. Ing. Milošem Maříkem, CSc.
Znalectví - obecně
Zde můžete uvést své návrhy na otázky ke 11. reportáži o znalecké činnosti v oblasti oceňování podniků s prof. Ing. Milošem Maříkem, CSc., vedoucím Katedry ...
napsal:Znaleckýportál.cz Offline
9. reportáž o znalecké činnosti v oblasti patologie s prof. MUDr. Miroslavem Hirtem, CSc.
Znalectví - obecně
Zde můžete uvést své návrhy na otázky k 9. reportáži o znalecké činnosti v oblasti patologie s prof. MUDr. Miroslavem Hirtem, CSc., vedoucím Ústavu soudního...
napsal:Znaleckýportál.cz Offline
8. reportáž o postavení znalce v občanském soudním řízení s JUDr. Kateřinou Čuhelovou
Znalectví - obecně
Zde můžete uvést své návrhy na otázky k 8. reportáži o postavení znalce v občanském soudním řízení s JUDr. Kateřinou Čuhelovou, soudkyní Krajského soudu v Brně.
napsal:Znaleckýportál.cz Offline

Znalectví - obecně
Koukám, že ministerstvo má asi málo peněz, protože každých 5 let vybírat 5000,-Kč za prodloužení znaleckého oprávnění je podle mě nehorázné. To snad je možn...
napsal: Offline
Máte připomínky k novému návrhu zákonu o soudních znalcích? Diskutujte zde nebo zašlete připomínky!
Znalectví - obecně
Máte připomínky k novému návrhu zákonu o soudních znalcích ze dne 27. 05. 2013? Napište nám Vaše připomínky zde do diskuze nebo je zašlete na info@znaleckyp...
napsal:Znaleckýportál.cz Offline
7. reportáž o znalecké činnosti v oblasti Psychiatrie a Sexuologie s MUDr. Petrou Sejbalovou
Znalectví - obecně
Zde můžete uvést své návrhy na otázky k 7. reportáži o oboru Zdravotnictví, odvětví Psychiatrie a Sexuologie s MUDr. Petrou Sejbalovou.
napsal:Znaleckýportál.cz Offline

Pravidla pro psaní diskuzí a komentařů

Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
Pravidla užívání se týkají sekcí „Diskuze“ - tvorba diskuzí a komentářů k diskuzím a sekci "Články", kde u článků je možné vytvářet komentáře na internetových stránkách www.znaleckyportal.cz. Svým přístupem a zapojení se do diskuzí a do vytváření komentářů k diskuzím a článkům souhlasíte s podmínkami užívání. Diskuze a komentáře k článkům a diskuzím jsou přístupné zaregistrovaným a přihlášeným uživatelům. Registraci lze zrušit na požádání na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Změnu hesla u profilu je možné provést přes Zapomenuté heslo nebo můžete požádat administrátora na emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Provozovatel stránek www.znaleckyportal.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učinit vše potřebné pro to, aby Vás o této změně informoval. Zavazujete se nepřispívat na diskuze a ke komentářům u článků  a diskuzím pohoršující, hanlivé, jakkoliv nevhodné, vulgární nebo jiné příspěvky, které by mohly porušovat platné zákony České republiky nebo platné mezinárodní právo.

Dále se na stránkách www.znaleckyportal.cz netoleruje propagace rasové, národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti, zastrašování násilím vůči jednotlivcům i skupinám osob, přímou propagaci komerčních aktivit a reklamu na výrobky či služby, propagaci jakýchkoli nezákonných aktivit, zákonem chráněné osobní údaje, porušování práv jednotlivců na soukromí, informace, které jsou zákonem chráněny jako utajované skutečnosti, identifikační údaje obětí trestných činů, údaje ze soudních líčení, všechny formy šikany, pomluv, desinformací a stalkingu, jakýkoli spam. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z diskuzí a z komentářů u článků a diskuzím, okamžité smazání nové diskuze, komentáře v diskuzi nebo článku a/nebo upozornění Vašeho poskytovatele internetových služeb na Vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. Souhlasíte s tím, že provozovatel www.znaleckyportal.cz  má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakoukoli diskuzi, komentář u diskuze nebo komentář u článků, pokud to bude považovat za nutné.

Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože Provozovatel www.znaleckyportal.cz neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá provozovatel www.znaleckyportal.cz zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.