Přehled natočených a připravovaných reportáží

Přehled natočených a připravovaných reportáží

25Čec 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch; Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D. 
PDFTiskEmail
logo3 S potěšením všem našim příznivcům oznamujeme, že se nám úspěšně daří domlouvat další reportáže týkající se různých oborů znalecké činnosti. Vzhledem k poměrně velkému objemu natočeného materiálu přinášíme v tomto příspěvku aktuální přehled ukončených a připravovaných reportáží.


1. Přehled natočených reportáží

Máme již za sebou natočených 5 reportáží. Základní myšlenkou těchto reportáží je představení činností soudních znalců laické veřejnosti a ukázka jejich využití v praktickém životě. Cílem naší snahy je dále též seznámit soudní znalce s činností jejich kolegů z různých oborů. Přehled ukončených reportáží vč. odkazů na jednotlivá videa je uveden níže.

1. reportáž o Znaleckémportále.cz

Pro zobrazení 1. reportáže klikněte zde

2. reportáž z Textilního zkušebního ústavu v Brně

Pro zobrazení 2. reportáže klikněte zde

3. reportáž z brněnského znaleckého ústavu A&CE Consulting, s.r.o.

Pro zobrazení 3. reportáže klikněte zde

4. reportáž o znalecké činnosti v oboru Ochrana přírody s RNDr. Vlastimilem Kostkanem, Ph.D.

Pro zobrazení 4. reportáže klikněte zde

5. reportáž o znalecké činnosti v odvětví Veterinářství s MVDr. Janem Bernardy, Ph.D. a MVDr. Michaelem Mazochem

Pro zobrazení 5. reportáže klikněte zde

6. reportáž o analýze dopravních nehod ve znalectví s doc. Ing. Alešem Vémolou, Ph.D.

Pro zobrazení 6. reportáže klikněte zde

7. reportáž o znalecké činnosti v oblasti Psychiatrie a Sexuologie s MUDr. Petrou Sejbalovou


Pro zobrazení 7. reportáže klikněte zde

8. reportáž o postavení znalce v občanském soudním řízení se soudkyní JUDr. Kateřinou Čuhelovou

Pro zobrazení 8. reportáže klikněte zde

9. reportáž o znalecké činnosti v oblasti soudního lékařství s prof. MUDr. Miroslavem Hirtem, CSc.

Pro zobrazení 9. reportáže klikněte zde


2. Přehled připravovaných reportáží


V této části je uveden přehled reportáží, které připravujeme. Dáváme Vám možnost spolupodílet se na jejich obsahu a zasílat i náměty na nové reportáže na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Proto neváhejte a ptejte se na vše co Vás zajímá. Návrhy otázek k jednotlivých reportážím můžete vkládat na níže uvedených odkazech.

10. reportáž o znalecké činnosti v oblasti oceňování podniků s prof. Ing. Milošem Maříkem, CSc.

Termín natáčení: Prosinec 2014

Návrhy otázek pro 10. reportáž můžete vkládat zde  

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.