Znalectví - obecně

Znalectví - obecně

Odměny soudních znalců se zatím měnit nebudou, rozhodl Ústavní soud

23Zář 2015
Napsal uživatel www.rozhlas.cz 
PDFTiskEmail
Odměny soudních znalců za posudky vyžádané policií, soudem nebo úřady se měnit nebudou. Ústavní soud dnes zamítl návrh šestnácti senátorů na zrušení části vyhlášky, která stanovuje hodinové sazby za jejich práci. Pohybují se od sta do 350 korun za hodinu a nezměnily se už více než dvanáct let. Znalci tvrdili, že vyhláška porušuje jejich právo podnikat.
   

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

18Dub 2015
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
Návrh vyhášky byl předkládán Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Ministrem spravedlnosti České republiky, resp. nynějším ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D. byly oslovena Česká národní banka, veškerá ministerstva, Úřed vlády České republiky, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud
   

Představení publikace Znalecké právo

18Dub 2015
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
V březnu roku 2015 vydalo nakladatelství C.H.BECK publikaci Znalecké právo, jejíchž autory jsou Mgr. Petr Ševčík a Mgr. Ladislav Ullrich, kteří působili na Ministerstvu spravedlnosti České republiky, oddělení soudních znalců, tlumočníků a znaleckých ústavů.
   
   

Deset otázek k připravovanému zákonu o znalcích a tlumočnících

07Čec 2014
Napsal uživatel Ministerstvo spravedlnosti České republiky, tiskový odbor 
PDFTiskEmail
Znaleckou a tlumočnickou činnost v České republice upravuje více než čtyřicet let starý zákon o znalcích a tlumočnících. Stáří právní úpravy samo o sobě napovídá, že je potřeba upravit zákon tak, aby vyhovoval současným podmínkám.  V současné době má znalecká činnost ohromný význam,  moderní soudnictví a občané se bez spolehlivého fungování znalců  neobejdou. Ne nadarmo se říká „jaký je posudek, takový je rozsudek“. Na půdě ministerstva spravedlnosti v současné době vzniká nová právní úprava, která má práci znalců zlepšit. O tom, jak se bude měnit postavení znalců,  zda se chce Ministerstvo spravedlnosti inspirovat ze sousedních zemí, nebo zda se může do připomínkového řízení zapojit i veřejnost, jsme se přímo zeptali  Kateřiny Maršálkové a Davida Štamberka z legislativního odboru, kteří v současné době zákon připravují.
   

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo emailovou adresu pro zasílání podnětů k novému zákonu o znalcích, tlumočnících a překladatelích

30Čer 2014
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Vážené znalkyně, vážení znalci,

před nedávnem jsme Vás v článku Seminář „Odpovědnost znalců“, který se konal pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a Ústavně právního výboru PS PČR informovali o skutečnosti, že Ministerstvo spravedlnosti České republiky pracuje na podobě nového zákona o znalecké činnosti. Dále jsou uvedeny další informace o přípravách nového zákona.
   

Jak doúčovat znalečné a Výpočet doúčtování znalečného (III. část článku)

19Čer 2014
Napsal uživatel Ing. Jitka Čočková 
PDFTiskEmail
1) Jak doúčovat znalečné

Adresátem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
   

Zdůvodnění doúčtování znalečného (II. část článku)

16Čer 2014
Napsal uživatel Ing. Jitka Čočková 
PDFTiskEmail
I. Socialisticky koncipovaná struktura znalečného

Výše znalečného je regulována vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
   

Ach ti znalci... (I. část článku)

12Čer 2014
Napsal uživatel Ing. Jitka Čočková 
PDFTiskEmail
Vzhledem k rozsahu celého článku byl rozdělen na tři části. První část má název "Ach ti znalci", druhá část "Zdůvodnění doúčtování znalečného" a třetí část  "Jak doúčtovat znalečné"
   

Seminář „Odpovědnost znalců“, který se konal pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a Ústavně právního výboru PS PČR

04Čer 2014
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Níže sdílíme aktuální informace týkající se přípravy nového zákona o znalcích a tlumočnících. Zástupci Znaleckéhoportálu.cz byly přítomni na semináří a v nejbližší době Vám přinesou detailnější informace o předmětu jednání. Seminář byl pořádán ústavně právním výborem pod záštitou Ministerstva spravedlnosti České republiky
   

Strana 1 z 3

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.