Drahé kovy a kameny

Drahé kovy a kameny

V této kategorii se nenachází žádný článek. Buďte první, kdo zde bude publikovat. Více zde.

Představení publikace Základy gemologie

10Lis 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
V polovině září roku 2013 vydalo nakladatelství Drahokam Turnov publikaci Základy gemologie, jehož autorem je soudní znalec RNDr. Ivan Turnovec. Publikace je věnovaná historii, metodikám opracování a oceňování šperkových materiálů. Základními informacemi o gemologii může posloužit soudním znalcům v oboru Drahé kovy a kameny, mineralogům, zpracovatelům kamenů (brusičům i šperkařům), obchodníkům, ale i laickým zájemcům o šperky, šperkové kameny a další materiály.
   

Barva jako identifikační znak šperkových kamenů

09Lis 2013
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec 
PDFTiskEmail
korundysyntetBarva minerálu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Z hlediska fyzikálního můžeme říci, že povrch jakéhokoli objektu, má barvu světla které odráží. To závisí na složení spektra dopadajícího světla a na tom, které složky spektra tohoto světla povrch odráží a které pohlcuje, a s jakou intenzitou. Stejně tak záleží na úhlu pozorování objektu. Filtry pro separaci barev zcela pohlcují určité barvy, a s jejich pomocí lze vymezit jednotlivé barevné složky. Ukázalo se, že to může pomoci při identifikaci určitých typů barevných látek.
   

Certifikace ozdobných kamenů a šperků

13Srp 2012
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec 
PDFTiskEmail
obr 3 Zákazníci i sběratelé stále častěji požadují, pro ozdobné kameny a kamenové šperky, potvrzení o jejich kvalitě. Je to obecný trend projevující se, v posledních desetiletích, u veškerého zboží. Existují dva dokumenty, které tyto požadavky splňují. Jde o atesty a certifikáty.
   

Použití prubířského kamene

10Čec 2012
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec, doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD. 
PDFTiskEmail
pk1bPřírodní prubířské kameny českého původu patří k celosvětově nejkvalitnějším. O jejich horninovém složení a výskytu byl před časem zajímavý příspěvek Jaroslava Žežulky, který v rámci výzkumných prací Geologického ústavu, prubířské kameny objevil. Znalce by mohlo zajímat, jak se prubířský kámen prakticky používá. Níže proto předkládáme pracovní postupy pro provozní určení zlata a jeho ryzosti.
   

Účinnost puncovního zákona

06Kvě 2012
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec 
PDFTiskEmail
urceni ryzosti na pkVeškeré zboží z drahých kovů vyrobené v tuzemsku musí být, až na malé výjimky, označeno třemi značkami: - výrobní značkou, úřední značkou, číslicí ryzosti.
Výrobní značka a číslice vyznačující ryzost mají být umístěny tak, aby úřední značka mohla být na předmět vyražena v jejich blízkosti.
   

Český granát v ohrožení

01Kvě 2012
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec 
PDFTiskEmail
gČerveně zbarvené „pyropy“, ze skupiny granátů, pocházející z nalezišť na úpatí Českého středohoří a na některých místech v Podkrkonoší, si získaly jako drahé kameny proslulost již v době panování císaře Rudolfa II. Tehdy také dostaly od císařova osobního lékaře a znalce drahokamů Anselma Boetia de Boot své jméno GRANATI BOHEMICI (české granáty).
   

Šperkové kameny a jejich názvy

21Dub 2012
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec 
PDFTiskEmail
04.drahe kovy a kameny Mezi šperkové kameny, označované stále laicky, pro jejich cenu, jako drahé, zahrnujeme minerály, ale i další přírodní materiály, které mají především krásný vzhled a upoutávají nás leskem, barvou, čistotou, průhledností, případně měnou barev a charakteristickou kresbou sledující jejich vnitřní stavbu. Na tomto místě je nutno konstatovat, že dnes šperkové materiály netvoří žádnou přirozenou skupinu přírodnin, kromě minerálů sem patří horniny, fosilní i recentní organické látky a dnes i látky synteticky vyráběné.
   

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.