Články

Činnost soudního znalce a nezávislého odborníka v oblasti Ošetřovatelství

27Čer 2016
Napsal uživatel PhDr. et Mgr. Hana Plachá 
PDFTiskEmail
„Soudní znalec v oboru Zdravotnictví, odvětví Zdravotnická odvětví různá, specializace Ošetřovatelství má za úkol zhodnotit a posoudit úroveň kvality poskytované ošetřovatelské péče a vyjádřit se k možným pochybením při poskytování ošetřovatelské péče. Kvalita a úroveň takové péče je posuzována především na základě standardů a správně, v souladu s platnou legislativou, vedené ošetřovatelské dokumentace, dále konzultační a poradenskou činností v uvedené oblasti.

Posuzování kvality poskytované ošetřovatelské péče ze strany soudního znalce musí být realizováno nezávisle a objektivně, s ohledem na etické a morální zásady znalecké činnosti.“
   

Odměny soudních znalců se zatím měnit nebudou, rozhodl Ústavní soud

23Zář 2015
Napsal uživatel www.rozhlas.cz 
PDFTiskEmail
Odměny soudních znalců za posudky vyžádané policií, soudem nebo úřady se měnit nebudou. Ústavní soud dnes zamítl návrh šestnácti senátorů na zrušení části vyhlášky, která stanovuje hodinové sazby za jejich práci. Pohybují se od sta do 350 korun za hodinu a nezměnily se už více než dvanáct let. Znalci tvrdili, že vyhláška porušuje jejich právo podnikat.
   

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

18Dub 2015
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
Návrh vyhášky byl předkládán Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Ministrem spravedlnosti České republiky, resp. nynějším ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D. byly oslovena Česká národní banka, veškerá ministerstva, Úřed vlády České republiky, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud
   

Představení publikace Znalecké právo

18Dub 2015
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
V březnu roku 2015 vydalo nakladatelství C.H.BECK publikaci Znalecké právo, jejíchž autory jsou Mgr. Petr Ševčík a Mgr. Ladislav Ullrich, kteří působili na Ministerstvu spravedlnosti České republiky, oddělení soudních znalců, tlumočníků a znaleckých ústavů.
   
   
   

Deset otázek k připravovanému zákonu o znalcích a tlumočnících

07Čec 2014
Napsal uživatel Ministerstvo spravedlnosti České republiky, tiskový odbor 
PDFTiskEmail
Znaleckou a tlumočnickou činnost v České republice upravuje více než čtyřicet let starý zákon o znalcích a tlumočnících. Stáří právní úpravy samo o sobě napovídá, že je potřeba upravit zákon tak, aby vyhovoval současným podmínkám.  V současné době má znalecká činnost ohromný význam,  moderní soudnictví a občané se bez spolehlivého fungování znalců  neobejdou. Ne nadarmo se říká „jaký je posudek, takový je rozsudek“. Na půdě ministerstva spravedlnosti v současné době vzniká nová právní úprava, která má práci znalců zlepšit. O tom, jak se bude měnit postavení znalců,  zda se chce Ministerstvo spravedlnosti inspirovat ze sousedních zemí, nebo zda se může do připomínkového řízení zapojit i veřejnost, jsme se přímo zeptali  Kateřiny Maršálkové a Davida Štamberka z legislativního odboru, kteří v současné době zákon připravují.
   

Jak poznáte dobrého soudního znalce na sklo ve stavebnictví?

05Čec 2014
Napsal uživatel Ing. Miroslav Sázovský 
PDFTiskEmail
Tento článek píši jako expert, který se věnuje stavebnímu sklu od roku 2006 a je má za sebou přes 400 různých posudků jak na diagnostiku poruch a vad skla, tak i na statiku skla počítanou numerickou 3D metodou konečných prvků. Během své praxe jsem učil přes 300 odborníků a profesionálů.
   

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo emailovou adresu pro zasílání podnětů k novému zákonu o znalcích, tlumočnících a překladatelích

30Čer 2014
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Vážené znalkyně, vážení znalci,

před nedávnem jsme Vás v článku Seminář „Odpovědnost znalců“, který se konal pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a Ústavně právního výboru PS PČR informovali o skutečnosti, že Ministerstvo spravedlnosti České republiky pracuje na podobě nového zákona o znalecké činnosti. Dále jsou uvedeny další informace o přípravách nového zákona.
   

Jak doúčovat znalečné a Výpočet doúčtování znalečného (III. část článku)

19Čer 2014
Napsal uživatel Ing. Jitka Čočková 
PDFTiskEmail
1) Jak doúčovat znalečné

Adresátem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
   

Strana 1 z 6

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.