Bankovní institut vysoká škola (BIVS)

Bankovní institut vysoká škola (BIVS)

O vysoké škole
Bankovní institut vysoká škola je moderní vysoká škola, která nabízí vzdělání a výzkum na nejvyšší úrovni. Každý den se více než 400 vysokoškolských pedagogů a 5500 studentů podílí na budování špičkového pedagogicko výzkumného centra.

Obory BIVŠ

Bakalářské obory:

  • Bankovní management (v českém, anglickém a ruském jazyce),
  • Oceňování majetku,
  • Makléř,
  • Veřejnou správu a EU,
  • Ekonomiku a management malého a středního podnikání,
  • Ekonomiku a management zdravotních a sociálních služeb,
  • Pojišťovnictví,
  • Informační technologie.

Magisterské obory:

  • Finance (nabízí až 5 variant zaměření absolventů),
  • Informační technologie a management.

Adresa:
Nárožní 2600/9, 158 00  Praha 5

Kontakt:
Referentka pro obor Oceňování majetku
Marie Krejčová

Tel.: +420 251 114 546
E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Internetové stránky: www.bivs.cz

Více informací o oboru Oceňování majetku:
Klikněte zde
Vice informací:
Klikněte zde
Poslední úpravy Čtvrtek, 14 Červen 2012 20:09

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.