Katedra financí a oceňování podniků - Vysoká škola ekonomická v Praze (KFOP)

Katedra financí a oceňování podniků - Vysoká škola ekonomická v Praze (KFOP)

O vysoké škole
Katedra byla založena jako Katedra financí podniku k 1. lednu 1991 na Fakultě řízení, půlroku poté 1. července 1991 se stala součástí Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. K 1. září 2000 byla přejmenována na Katedru financí a oceňování podniku (KFOP). Katedra se zaměřuje na dva hlavní tématické okruhy. První odbornou specializací katedry je finanční management podnikatelských subjektů. Druhou odbornou specializací katedry je oceňování podniku a jeho majetku.

Obory KFOP

Magisterské obory:

  • Finance a oceňování podniku

Adresa:
Katedra financí a oceňování podniku
Náměstí Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

Kontakt:
Tel.: 224 095 124
Fax: 224 095 165
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Internetové stránky: kfop.vse.cz

Více informací: Klikněte zde
Poslední úpravy Čtvrtek, 14 Červen 2012 20:10

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.