CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r. o.

CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r. o.

O vyšší odborné škole
CEDUK - SVOŠ spol. s r. o. představuje možnost pro studenty maturitních ročníků a ostatní uchazeče s maturitou, kteří chtějí dále studovat. V červnu 2011 byly předány diplomy již šestnáctým absolventům.

Studium je zaměřeno na ekonomické, právní, jazykové a další společenskovědní disciplíny a je koncipováno jako škola s vlastním vzdělávacím programem, poskytující vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem mimo jiného v oboru Odhadcovství.

Obory na vyšší odborné škole:
  • Odhadcovství
Adresa:
CEDUK - SVOŠ spol. s r. o
Květnového vítězství 1554
Praha 4 - Chodov

Kontakt:
Tel.: 267 227 563
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Internetové stránky: www.ceduk-svos.cz

Více informací o oboru Odhadcovství: Klikněte zde
Více informací: Klikněte zde

Poslední úpravy Čtvrtek, 14 Červen 2012 21:22

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.