ICFE 2015: 17th International Conference on Forensic Engineering (Amsterdam, Netherlands)

ICFE 2015: 17th International Conference on Forensic Engineering (Amsterdam, Netherlands)

Conference dates: 6 - 7 August 2015
Conference venue: NH Naarden Hotel, IJsselmeerweg 3, 1411 AA Naarden Netherlands

Conference theme (Selected conference papers):
The ICFE 2015: 17th International Conference on Forensic Engineering aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Forensic Engineering. It also provides the premier interdisciplinary forum for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns, practical challenges encountered and the solutions adopted in the field of Forensic Engineering.

1) Filtering and Reconstruction System for Gray Forensic Images
Ahd Aljarf, Saad Amin

2)
A Long Tail Study of eWOM Communities
M. Olmedilla, M. R. Martinez-Torres, S. L. Toral

3)
Economic and Environmental Benefits of the Best Available Technique Application in a Food Processing Plant
Frantisek Bozek, Pavel Budinsky, Ignac Hoza, Alexandr Bozek, Magdalena Naplavova

4)
Improving Production Capacity through Efficient PPC System: Lesson from Leather Manufacturing
Mengist Hailemariam, Silma Yoseph

5)
Analysis of Different Resins in Web-to-Flange Joints
W. F. Ribeiro, J. L. N. Góes

6)
Automatic Segmentation of the Clean Speech Signal
M. A. Ben Messaoud, A. Bouzid, N. Ellouze

7)
Flowering Response of a Red Pitaya Germplasm Collection to Lighting Addition
Dinh-Ha Tran, Chung-Ruey Yen, Yu-Kuang H. Chen

8)
Pilot Scale Production and Compatibility Criteria of New Self-Cleaning Materials
J. Ranogajec, O. Rudic, S. Pasalic, S. Vucetic, D. Cjepa

9)
A Framework for Designing Complex Product- Service Systems with a Multi-Domain Matrix
Yoonjung An, Yongtae Park

10)
The Impacts of Local Decision Making on Customisation Process Speed across Distributed Boundaries: A Case Study
A. M. Qahtani, G. B. Wills, A. M. Gravell

11)
Progressive Loading Effect of Co over SiO2/Al2O3 Catalyst for Cox Free Hydrogen and Carbon Nanotubes Production via Catalytic Decomposition of Methane
Sushil Kumar Saraswat, K. K. Pant

12)
A Study on Method for Identifying Capacity Factor Declination of Wind Turbines
Dongheon Shin, Kyungnam Ko, Jongchul Huh

13)
The Principle of the Protection of Legitimate Expectation: Analysis the Adjudications of Thailand Court
Paiboon Chuwatthanakij

14)
The Efficiency of Mechanization in Weed Control in Artificial Regeneration of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.)
Tuğrul Varol, Halil Barış Özel

15)
Examining Occupational Health and Safety Inspection and Supervision in Turkey by Comparison to EU Countries
Nuray Gökçek Karaca


Web site and more information: Click here
Registration: Click here

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.