Vzdělání

Vzdělání

Semináře, kurzy, školení a konference jsou na hlavní stránce řazeny od nejnověji přidaného.
Podle data konání jsou uspořádány v jednotlivých oborech, kde na začátku je nejbližší konaný seminář, kurz a konference.

Datum:
První soustředění probíhá v termínu 14. - 18.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 20.8.2012,
jedná o 6 týdenní soustředění)
Datum:
22. 01. 2015

Místo konání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov
Zasedací místnost č. 20 Nová budova (přízemí)
Datum: 14. května 2015
Časový harmonogram: 9:00 - 13:00 (registrace od 8:30)
Místo konání: Kongresové centrum, místnost č. 201, Výstaviště 1, Brno
Conference dates: 6 - 7 August 2015
Conference venue: NH Naarden Hotel, IJsselmeerweg 3, 1411 AA Naarden Netherlands
Datum: 03. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 ( registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Ing. Jan Ficenec, Ph.D.; doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Petr Lorenc; doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.
Datum:
První soustředění probíhá v termínu 25. - 28.3.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 20.8.2012,
jedná o 2 týdenní soustředění)
Conference dates: 27 - 28 August 2015
Conference venue: Holiday Inn Paris Montparnasse, Avenue Du Maine, 79-81, Paris, 75014 France
Datum: 25. - 28. 01. 2016
Časový harmonogram: 8:00 - 17:00 (začátek kurzu v pondělí 25.1.2016 v 10:00 hod., registrace od 9:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: prof. Ing. Juraj Bilčík, CSc.; doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.; doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Mgr. Ing. David Jedinák; prof. Ing. Pavel Novák, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek
Datum:
První soustředění probíhá v termínu 14. - 18.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 20.8.2012,
jedná o 1 týdenní soustředění)
Conference dates: 6 - 11 September 2015
Conference venue: Prague Congress Centre, 5. Kvetna 1640/65, 140 21 Prague 4 - Nusle
Strana 1 z 5

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.