Vzdělání

Vzdělání

Semináře, kurzy, školení a konference jsou na hlavní stránce řazeny od nejnověji přidaného.
Podle data konání jsou uspořádány v jednotlivých oborech, kde na začátku je nejbližší konaný seminář, kurz a konference.

Datum: 15. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
Termín konání:
4 semestrální kurz, který aktuálně probíhá od září - října roku 2012 a bude končit v červnu roku 2014. Průběžně se zjisťuje zájem o tento kurz v dalších letech.
Datum: 23. až 24. ledna 2015
Místo konání: Kongresové centrum, Výstaviště 1, Brno
Datum: 16. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jana Margoldová, CSc.; Ing. Milada Mazurová
Datum:
První soustředění probíhá v termínu 1. - 5.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 20.8.2012,
jedná o 7 týdenních soustředění)
Datum: 23. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Ing. Ladislav Bukovský; Dr. Eduard Justa; Ing. Jiří Picek; Ing. Petr Ptáček, Ph.D.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Datum:
Zahájení kurzu 23.11.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 19.10.2012)
Datum: 22. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Datum:
Zahájení kurzu 11.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 31.07.2012)
Datum: 27. 01. 2015
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející:  doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Petr Lorenc; Ing. Jan Ficenec, Ph.D.; doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.