Co si myslíte o podobě nového zákona o znalcích a tlumočnících?

Co si myslíte o podobě nového zákona o znalcích a tlumočnících?

Odkázat na tento příspěvek 29.09.2011

V roce 2012 by měl vyjít na světlo světa nový zákon o znalcích a tlumočnících. O jeho podobě něco málo naznačil pan ministr spravedlnosti koncem roku 2010. Zajímal by nás Váš nazor na něj?

Odkázat na tento příspěvek 28.03.2012

Dobrý den,

navržená výše pokuty znalci se mi zdá zcela nepřiměřená, ještě jsem si na ní nevydělal za 12 působení ve znalectví, musel bych si vzít hypotéku.
Jakou pokutu by ale měl dostat například soudce pokud rozhodne nekompetentně, prokazatelně z důvodu své neznalosti, kterou by mohl snadno eliminovat přizváním znalce v příslušném oboru?

Nelíbí se mi ani způsob jakým například soudy přizvou znalce dopisem, tedy chtějí s ním spolupracovat a hned v první větě hrozí znalci pokutou. Je to údajně dle zákonů správné, ale vypadá to přinejmenším prapodivně. Zkusme třeba říct lékaři ve dveřích, který mně ještě vůbec nezačal léčit, že na něho dám trestní oznámení ...neovlivní to jeho přístup a výkon, pravděpodobně mne hned vyhodí!

Znalci jsou obsazováni dle principu "volné soutěže", tomu rozumím, pokud jde o zadání od soukromých subjektů, pokud jde o zadání od státních institucí, tam vypadá někdy "volná soutěž" tak, že jsou znalci, že mají tolik posudků, že je nestíhají kvalitně vyhotovit a naopak jsou znalci, že doslova "nemají do čeho píchnout". Zde by neměla být volná soutěž, ale obsazování znalců například podle abecedy - máme přece všude počítač a sítě, neměl by to být žádný problém.

PhDr. Ing. Alois Konečný
znalec v oboru sport, specializace sebeobrana, bojové sporty, bojová umění

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.