Ministerstvo spravedlnosti zřídilo emailovou adresu pro zasílání podnětů k novému zákonu o znalcích, tlumočnících a překladatelích

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo emailovou adresu pro zasílání podnětů k novému zákonu o znalcích, tlumočnících a překladatelích

30Čer 2014
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Vážené znalkyně, vážení znalci,

před nedávnem jsme Vás v článku Seminář „Odpovědnost znalců“, který se konal pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a Ústavně právního výboru PS PČR informovali o skutečnosti, že Ministerstvo spravedlnosti České republiky pracuje na podobě nového zákona o znalecké činnosti. Dále jsou uvedeny další informace o přípravách nového zákona.

Na Ministerstvu spravedlnosti v současné době probíhají legislativní práce na nové právní úpravě oblasti znalectví a tlumočnictví. Z důvodu rozsahu a komplikovanosti nové právní úpravy zřídila ministryně spravedlnosti Helena Válková Komisi pro znalectví, jejímž hlavním úkolem bude vypracování nového zákona o znalcích, tlumočnících a překladatelích a prováděcího právního předpisu.

Na semináři s názvem Odpovědnost znalců, který proběhl 3. května 2014 v Poslanecké sněmovně, zdůraznila ministryně spravedlnosti potřebu a zájem Ministerstva spravedlnosti spolupracovat při tvorbě nové právní úpravy s odbornou veřejností z oblasti znalectví i s veřejností neodbornou, která může do problematiky znalectví vnést „nezaujatý“ pohled.

Z tohoto důvodu zřídilo Ministerstvo spravedlnosti emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , prostřednictvím níž může veřejnost zasílat své podněty k připravované legislativě v oblasti soudního znalectví. Zaslané náměty budou využity při tvorbě nového zákona o znalcích a tlumočnících, případně budou autoři vybraných námětů přizváni ke spolupráci.

Zdroj: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=336674

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.