Znalex, s.r.o.

Znalex, s.r.o.

Ohodnoťte tuto položku
(0 hlasů)
Obory znalecké činnosti:
Ekonomika

Adresa: V Jámě 5/699, 110 00 Praha 1
Kraj: Hlavní město Praha

Kontakty
Telefon: +420 602 14 57 19, +420 603 94 66 88
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www stránky: www.znalex.cz

Specifikace oboru znalecké činnosti:
Ekonomika - oceňování podniku a jeho části,
                      - oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů
                      - oceňování finančního a nehmotného majetku,
                      - oceňování pohledávek,
                      - účetnictví a inventarizace,
                      - finanční expertiza
                      - posuzování přeměn obchodních společností a družstev
                        (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka a změna právní formy)
                      - oceňování nemovitostí
                      - studie reálnosti investičního záměru
                      - analýza nejvyššího a nejlepšího využití majetku
                      - posuzování škod
                      - vypracování posudků podle právních předpisů o insolvenci.


Poslední úpravy Pátek, 09 Prosinec 2011 18:16

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.