STATIKUM s.r.o.

STATIKUM s.r.o.

Ohodnoťte tuto položku
(0 hlasů)
Obory znalecké činnosti:
Ekonomika, Stavebnictví

Adresa sídla: Hudcova 533/78c, 612 00 Brno
Kraj: Jihomoravský

Kontakty
Telefon: 776 82 42 01
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www stránky: www.statikum.cz

Obory znalecké činnosti
Ekonomika - Ceny a odhady: nemovitostí, podniků, movitostí - strojů a zařízení, nehmotného majetku,
                       nepeněžitých vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu, rozpočtování a fakturace
                       ve stavebnictví.
Stavebnictví - Technický stav konstrukcí pozemního stavitelství staveb obytných, průmyslových,
                          občanské vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových,
                          ocelových a dřevených konstrukcí.

Poslední úpravy Čtvrtek, 06 Září 2012 20:41

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.