Věcný záměr zákona o zapsaných znalcích

Věcný záměr zákona o zapsaných znalcích

Odkázat na tento příspěvek 18.06.2012

Dnes, tj. 18.6.2012 jsme na Znaleckýportál.cz uveřejnili, druhou část článku o věcném záměru zákona o zapsaných znalcích. Po přečtení první a druhé části článku, by nás zajímal Váš názor na tento nový zákon?

Odkázat na tento příspěvek 22.10.2012

Dobrý den,
na semináři v Plzni hovořil prof. Bradáč o tom, že se nový zákon zatím zasekl na Krajských soudech, kvůli tomu, že prý znalce má jmenovat ministr spravedlnosti a kárná řízení se znalci by měli vykonávat krajské soudy. Což se soudům zřejmě nelíbí.

Odkázat na tento příspěvek 02.11.2012

Dobrý den,

děkujeme za informaci. Nezmínil se pan prof. Bradáč, jak to vypadá s novelou nebo novou vyhláškou č. 37/1967 Sb. a se znalečným? V posledním čísle časopisu Soudní inženýrství je zajímavý článek o znalečném.

Odkázat na tento příspěvek 08.11.2012

Bohužel vyhláška zatím není. Brzdí jí zřejmě ministerstvo vnitra. Budeme muset holt počkat.

Odkázat na tento příspěvek 17.11.2012

Tak to pravděpodobně stále není domluvena výše znalečného. Snad se vyhlášky již brzy dočkáme.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.