Máte připomínky k novému návrhu zákonu o soudních znalcích? Diskutujte zde nebo zašlete připomínky!

Máte připomínky k novému návrhu zákonu o soudních znalcích? Diskutujte zde nebo zašlete připomínky!

Odkázat na tento příspěvek 05.06.2013

Máte připomínky k novému návrhu zákonu o soudních znalcích ze dne 27. 05. 2013? Napište nám Vaše připomínky zde do diskuze nebo je zašlete na info@znaleckyportal.cz do 12. 06. 2013. Připomínky zpracujeme a zašleme patřičným orgánům.

Níže naleznete dokumenty Návrh zákona o soudních znalcích a Důvodovou zprávu k zákonu o soudních znalcích.

  1. Návrh zákona o soudních znalcích.pdf
  2. Důvodová zpráva k návrhu zákona o soudních znalcích.pdf
Odkázat na tento příspěvek 06.06.2013

Koukám, že ministerstvo má asi málo peněz, protože každých 5 let vybírat 5000,-Kč za prodloužení znaleckého oprávnění je podle mě nehorázné. To snad je možné jen v České republice.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.